Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa 2017r

Posted on

 

Spływ kajakowy rzeką Bug

W ramach

Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa” 2017 r.

Zbereże (PL) – Adamczuki (UA)

Sobota 12 sierpnia 2017

 

Bez tytułu

Centrum Turtstyki Aktywnej

KaJaKi 4u

ul. Przemysłowa 3

22-200 Włodawa

 

I.CEL IMPREZY.

 • Promocja walorów przyrodniczo – turystycznych Polesia poprzez organizację aktywnych form wypoczynku.

 • Popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej.

 • Popularyzacja szlaków kajakowych na granicznej rzece Bug.

 • Promowanie atrakcji turystycznych po obu stronach granicy – zarówno na Pojezierzu Łęczyńsko – Włodawskim z jeziorem. Białym, jak i na Pojezierzu Szackim z jeziorem. Świtaź, a także na samym Bugu.

 • Zwrócenie uwagi na zalety utworzenia przejścia granicznego Zbereże – Adamczuki, które umożliwia najkrótsze dotarcie do tych niezwykle atrakcyjnych turystycznie obszarów.

   

II. WARUNKI UCZESTNICTWA.

 1. Spływ jest imprezą otwartą, mogą w nim uczestniczyć turyści indywidualni lub grupy klubowe, których liczebność powinna być uzgodniona z organizatorem.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką uprawnionych opiekunów dorosłych.

 3. Spływ jest imprezą o małym stopniu trudności i uciążliwości co umożliwia udział osób z niewielkim doświadczeniem w turystyce kajakowej.

 4. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia oraz sprawność fizyczna umożliwiające kilkugodzinny udział w imprezie.

 5. Obowiązkiem uczestników jest korzystanie z kamizelek ratunkowych i asekuracyjnych.

 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości.

 7. Organizatorzy zalecają posiadanie odpowiednio zabezpieczonego przed zamoczeniem ekwipunku, w tym zapasową odzież.

 8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, zasad kulturalnego zachowania, udzielania pomocy słabszym i mniej doświadczonym, a przede wszystkim przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie.

 9. Podczas spływu (od jego otwarcia do rozwiązania) uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Komandora Spływu i innym upoważnionym osobom funkcyjnym. Dotyczy to w szczególności przestrzegania bezpieczeństwa, realizacji programu imprezy i norm zachowania oraz zasad przebywania na wodach granicznych.

 10. Przed rozpoczęciem spływu uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności – deklaracji, która stanowi potwierdzenie znajomości regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania wraz z warunkami uczestnictwa.

 

III. ŚWIADCZENIA

 1. Ubezpieczenie NNW (tylko dla obywateli Unii Europejskiej.)

 2. Miejsce w kajaku organizatora, wiosło i kamizelka.

 3. Opieka przewodnika.

 4. Ognisko z kiełbaskami na zakończenie spływu.

 5. Transport uczestników na miejsce rozpoczęcia spływu.

 

 

IV. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na spływ przyjmuje organizator techniczny:

Centrum Turtstyki Aktywnej

KaJaKi 4u

22-200 Włodawa ,Baza/Biuro – Włodawa ul. Przemysłowa 3

 

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzyskania informacji o wolnych miejscach.

 

 1. W celu rezerwacji miejsca na e-mali: kajakinabugu@gmail.com należy wysłać formularz zgłoszeniowy.

  FORMULARZ REZERWACJI EDD ZBEREŻE 2017

 2. Przyjmowanie zgłoszeń następować będzie do wyczerpania limitu miejsc, lecz nie później niż do 10 sierpnia 2017 r.

 3. Koszt uczestnictwa w spływie;

  65 zł – OSOBA DOROSŁA

  45 zł – DZIECI DO 14 ROKU

 4. Zaliczkę w kwocie 25 zł należy wpłacić na konto:


 

Centrum Turystyki Aktywnej „Kajaki 4u”

mBank 55 1140 2004 0000 3402 3374 9098

      Tytuł wpłaty : „Spływ kajakowy„EDD 2017”

 

Rezerwacja jest ważna po zaksięgowaniu zaliczki na koncie.


 

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie zaliczka nie podlega zwrotowi. Nie przewiduje się dodatkowych zapisów bez uprzedniej rezerwacji, możliwe jest jedynie zastępstwo w miejsce rezerwacji.

Wszelkie dodatkowe informacje pod nr.tel 505 514 813 lub na stronie internetowej www.splywybugiem.eu


 

V. PROGRAM SPŁYWU

 1. do godz. 9:00 – zbiórka uczestników w miejscowości Orchówek (parking zadaszenie turystyczne „Kiszarnia”)

 2. godz. 9:00 –9;30 – weryfikacja uczestników, przejazd busami organizatorów na miejsce startu do Zbereża.

 3. godz. 9:30 -10:00 – wydawanie sprzętu, instruktaż.

 4. godz. 10:00 spływ na odcinku :

Zbereże – Wołczyny – Sobibór – Dubnik (trójstyk granic)

Długość ok 22km czas spływu ok 5 godz.

Wodowanie kajaków w miejscowości Zbereże w miejscu przejścia granicznego z okazji Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa. Spływ bardzo malowniczym odcinkiem rzeki Bug.

 

 1. ok godz. 16:00 Koniec spływu w na „Trójstyku granic”, gdzie w altanie odbędzie się ognisko z pieczeniem kiełbasek ,oraz rozdanie certyfikatów uczestnictwa w spływie.

 

 1. Ok godziny 18:00 zakończenie imprezy odwiezienie uczestników na parking do pozostawionych samochodów.

 

Zbereże – Adamczuki EDD 2016

Posted on

Spływ kajakowy rzeką Bug

W ramach

Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa”

11 – 15 sierpnia 2016 r.

Zbereże (PL) – Adamczuki (UA)

Sobota 13 sierpnia 2016

Organizator techniczny:

Bez tytułu

Centrum Turtstyki Aktywnej

KaJaKi 4u & Okuninka.info

Włodawa ul. Przemysłowa 3

22-200 Włodawa


 

I.CEL IMPREZY.

 • Promocja walorów przyrodniczo – turystycznych Polesia poprzez organizację aktywnych form wypoczynku.

 • Popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej.

 • Popularyzacja szlaków kajakowych na granicznej rzece Bug.

 • Promowanie atrakcji turystycznych po obu stronach granicy – zarówno na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim z jez. Białym, jak i na Pojezierzu Szackim z jez. Świtaź, a także na samym Bugu.

 • Zwrócenie uwagi na zalety utworzenia przejścia granicznego Zbereże-Adamczuki, które umożliwia najkrótsze dotarcie do tych niezwykle atrakcyjnych turystycznie obszarów.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA.

 1. Spływ jest imprezą otwartą, mogą w nim uczestniczyć turyści indywidualni lub grupy klubowe, których liczebność powinna być uzgodniona z organizatorem.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką uprawnionych opiekunów dorosłych.

 3. Spływ jest imprezą o małym stopniu trudności i uciążliwości co umożliwia udział osób z niewielkim doświadczeniem w turystyce kajakowej.

 4. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia oraz sprawność fizyczna umożliwiające kilkugodzinny udział w imprezie.

 5. Obowiązkiem uczestników jest korzystanie z kamizelek ratunkowych i asekuracyjnych.

 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości.

 7. Organizatorzy zalecają posiadanie odpowiednio zabezpieczonego przed zamoczeniem ekwipunku, w tym zapasową odzież.

 8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, zasad kulturalnego zachowania, udzielania pomocy słabszym i mniej doświadczonym, a przede wszystkim przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie.

 9. Podczas spływu (od jego otwarcia do rozwiązania) uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Komandora Spływu i innym upoważnionym osobom funkcyjnym. Dotyczy to w szczególności przestrzegania bezpieczeństwa, realizacji programu imprezy i norm zachowania oraz zasad przebywania na wodach granicznych.

 10. Przed rozpoczęciem spływu uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności – deklaracji, która stanowi potwierdzenie znajomości regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania wraz z warunkami uczestnictwa.


 

III. ŚWIADCZENIA

 1. Ubezpieczenie NNW (tylko dla obywateli Unii Europejskiej.)

 2. Miejsce w kajaku organizatora, wiosło i kamizelka.

 3. Opieka przewodnika.

 4. Ognisko i posiłek (kiełbaska, grochówka) na zakończenie spływu.

 5. Transport uczestników na miejsce rozpoczęcia spływu.


 

IV. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Zgłoszenia na spływ przyjmuje organizator techniczny:

Centrum Turtstyki Aktywnej

KaJaKi 4u & Okuninka.info

22-200 Włodawa ,Baza/Biuro – Włodawa ul. Przemysłowa 3

 

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzyskania informacji o wolnych miejscach.

 

 1. W celu rezerwacji miejsca na e-mali: kajaki4u@o2.pl należy wysłać formularz zgłoszeniowy.

  Formularz-rezerwacji EDD 2016 – POBIERZ

 2. Przyjmowanie zgłoszeń następować będzie do wyczerpania limitu miejsc, lecz nie później niż do 11 sierpnia 2016 r.

 3. Wpisowe w wysokości 75 zł od osoby należy wpłacić na konto:

 

Centrum Turystyki Aktywnej „Kajaki 4u”

mBank 55 1140 2004 0000 3402 3374 9098

Tytuł wpłaty : „spływ kajakowy„EDD 2016”

 

Rezerwacja jest ważna po zaksięgowaniu wpisowego na koncie.

 

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie, w terminie po 11 lipca 2016 r. wpisowe nie podlega zwrotowi. Nie przewiduje się dodatkowych zapisów bez uprzedniej rezerwacji, możliwe jest jedynie zastępstwo w miejsce rezerwacji.

Wszelkie dodatkowe informacje pod nr.tel 505 514 813 lub na stronie internetowej www.splywybugiem.eu

 

V. PROGRAM SPŁYWU

 1. do godz. 9:00 – zbiórka uczestników w miejscowosci Orchówek (parking przy kościele)

 2. godz. 9:00 –9;30 – weryfikacja uczestników, przejazd busami organizatorów na miejsce startu do Zbereża.

 3. godz. 9:30 -10:00 – wydawanie sprzętu, instruktaż.

 4. godz. 10:00 spływ na odcinku :

Zbereże – Wołczyny – Sobibór – Dubnik (trójstyk granic)

Długość ok 22km czas spływu ok 5 godz.

Wodowanie kajaków w miejscowości Zbereże w miejscu przejścia granicznego z okazji Europejskich Dni Dobrosasiedztwa. Spływ bardzo malowniczym odcinkiem rzeki Bug miejscami z bardzo wysokim urwistym brzegiem , krótka ok 30 minutowa przerwa na tak zwanym „Trójstyku granic” w miejscu gdzie łączą się granice Polski, Ukrainy i Białorusi. Atrakcją na tej trasie są również pozostałości mostu kolejowego z XIXw na lini Chełm-Brześć.

 1. ok godz. 16:00 Koniec spływu w na „Trójstyku granic”, gdzie w altanie odbedzie się ognisko z pieczeniem kiełbasek. (grochówka lub żurek  ,kiełbaski, pieczywo, oraz dodatki zapewnia organizator),oraz rozdanie certyfikatów uczestnictwa w spływie.

 

 1. Ok godziny 18:00 zakończenie imprezy odwiezienie uczestników na parking do pozostawionych samochodów.

 

ZAPRASZAMY

Pomosty na Bugu – Kto to wymyślił ?

Posted on

Dolina Bugu Bezgraniczne Możliwości to partnerski projekt zakończony w październiku 2015r. Skierowany na rozbudowę infrastruktury turystycznej w sześciu gminach w powiecie włodawskim. W ramach tego projektu między wieloma inwestycjami poprawiającymi dostępność turystyczną regionu było również oznakowanie szlaków kajakowych na Bugu i jego dopływach oraz wybudowanie pomostów do wodowania kajaków. Sezon kajakowy w pełni turystów z dnia na dzień coraz więcej, niestety to co miało uczynić rzekę Bug bardziej atrakcyjną dla kajakarzy i ułatwić wodowanie kajaków zupełnie nie spełnia swojej funkcji. Niektóre tablice informacyjne ze względu na złe przytwierdzenie do podłoża stoją pochylone zaś pomosty do wodowania ,do połowy zatopione bądź całkowicie odwrócone stanowią wielkie zagrożenie dla kajakarzy próbujących z nich korzystać. Jako najwięksi organizatorzy spływów kajakowych w naszym regionie każdego dnia spotykamy się z pytaniami turystów którzy korzystają z naszych usług kto jest odpowiedzialny za tak bezmyślny projekt.

Kilka zdjęć obrazujących całą sytuację na terenie Gminy Włodawa (Orchówek, Szuminka, Różanka)

 

Przechylona tablica informacyjna oraz pomost w Orchówku.

IMG_20160604_153541

IMG_20160604_153550

 

Pomost w Szumince.

IMG_20160607_145410

IMG_20160607_150627

 

Pomost w Różance

IMG_20160608_124028

IMG_20160608_123903

 

 

Wiosenne sprzątanie rzeki Bug 2016

Posted on

W dniu 15 maja 2016r nasza firma Centrum Turystyki Aktywnej „Kajaki 4u” & Okuninka.info była organizatorem spływu kajakowego na trasie Wołczyny – Orchówek. Była to już czwarta edycja akcji „WIOSENNE SPRZĄTANIE RZEKI BUG” Impreza ta z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jak co roku wszyscy uczestnicy otrzymali rękawiczki ochronne oraz worki na śmieci które oczywiście po spływie były zapełnione plastikowymi butelkami, puszkami i innymi śmieciami wyłowionymi z rzeki. W tym roku zaobserwowaliśmy znaczny wzrost liczby najmłodszych uczestników w wieku od 4 do 13 lat co nas bardzo ucieszyło ponieważ zwracanie uwagi na zanieczyszczenia środowiska dzieciom od najmłodszych lat na pewno przyniesie ogromne korzyści w przyszłości. Komandorem spływu jak co roku był Józef Tworek autor wielu publikacji na temat turystyki kajakowej oraz przewodnika „Kajakiem po Bugu”.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować partnerom bez których pomocy akcja sprzątania nie doszła by do skutku.

 

Partnerzy:

STAROSTWO POWIETOWE WE WŁODAWIE

GMINA MIEJSKA WŁODAWA

FIRMA TRANSMAR

KOMISJA TURYSTYKI KAJAKOWEJ ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK we WŁODAWIE

PRZEMYSŁAW BUDZYŃSKI FOTOGRAFIA

 

Kilka zdjęć z imprezy:

logo-3757 logo-3805 logo-3816 logo-3853 logo-3854 logo-3856 logo-3906 logo-3925 logo-4035 logo-4039 logo-4041 logo-4051

 

 

 

Wiosenne sprzątanie rzeki Bug 2016

Posted on

Centrum Turystyki Aktywnej Kajaki 4 & Okuninka.info

W dniu 15 maja 2016 roku

organizuje spływ kajakowy w ramach akcji:

 

_DSC56321111

 

Pomysł narodził się w 2012 roku gdy świętowaliśmy dziesięciolecie organizacji spływów kajakowych przez naszą firmę. Podjęliśmy rozmowy z samorządami o chęci podjęcia działań związanych ze zwróceniem uwagi na poważny problem zanieczyszczania środowiska a szczególnie ważnym dla nas utrzymaniem piękna na rzekach naszego powiatu. Stąd w bieżącym roku organizujemy czwartą edycję spływu po rzece BUG w ramach akcji: "Wiosenne sprzątanie rzeki BUG ".

Spływ planowany jest na trasie: Wołczyny – Sobibór – Dubnik (trójstyk granic) -Orchówek. Każdy uczestnik będzie wyposażony w worki na śmieci i jednorazowe rękawice ochronne. Na zakończenie spływu przy ognisku zostaną rozdane certyfikaty z podziękowaniami za udział w spływie. Poczęstunek ( Bigos lub grochówka oraz kiełbasę na ognisko) zapewnia organizator imprezy. Do udziału w spływie zapraszamy osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie będące pod opieką osób prawnych. Cała impreza jest darmowa lecz warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie oraz uiszczenie wpisowego 30 zł od osoby (tzw. Kaucja) zwracana w całości w czasie rozdania certyfikatów na zakończenie spływu. Ilość miejsc ograniczona, pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń.

 

PROGRAM I WARUNKI UCZESTNICTWA – pobierz

 

PARTNERZY:

Komisja Turystyki Kajakowej Zarząd Oddziału PTTK we Włodawie

 

logo pttk

 

powiet_wlodawski

 

miasto włodawa logo

 

 

logo transmar

 

 

logo tv włodawa