Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa”

6 – 9 sierpnia 2015 r.

Wola Uhruska – Włodawa – Zbereże (PL) – Adamczuki (UA)

 

Spływ kajakowy rzeką Bug

Zbereże – Wołczyny – Sobibór – Dubnik (trójstyk granic) – Orchówek

Sobota 8 sierpnia 2015

Organizator techniczny:

logo_splywy_przezroczyste

Centrum Turtstyki Aktywnej

KaJaKi 4u & Okuninka.info

Włodawa ul. Przemysłowa 3

22-200 Włodawa


 

I.CEL IMPREZY.

 • Promocja walorów przyrodniczo – turystycznych Polesia poprzez organizację aktywnych form wypoczynku.

 • Popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej.

 • Popularyzacja szlaków kajakowych na granicznej rzece Bug.

 • Promowanie atrakcji turystycznych po obu stronach granicy – zarówno na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim z jez. Białym, jak i na Pojezierzu Szackim z jez. Świtaź, a także na samym Bugu.

 • Zwrócenie uwagi na zalety utworzenia przejścia granicznego Zbereże-Adamczuki, które umożliwia najkrótsze dotarcie do tych niezwykle atrakcyjnych turystycznie obszarów.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA.

 1. Spływ jest imprezą otwartą, mogą w nim uczestniczyć turyści indywidualni lub grupy klubowe, których liczebność powinna być uzgodniona z organizatorem.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką uprawnionych opiekunów dorosłych.

 3. Spływ jest imprezą o małym stopniu trudności i uciążliwości co umożliwia udział osób z niewielkim doświadczeniem w turystyce kajakowej.

 4. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia oraz sprawność fizyczna umożliwiające kilkugodzinny udział w imprezie.

 5. Obowiązkiem uczestników jest korzystanie z kamizelek ratunkowych i asekuracyjnych.

 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości.

 7. Organizatorzy zalecają posiadanie odpowiednio zabezpieczonego przed zamoczeniem ekwipunku, w tym zapasową odzież.

 8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, zasad kulturalnego zachowania, udzielania pomocy słabszym i mniej doświadczonym, a przede wszystkim przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie.

 9. Podczas spływu (od jego otwarcia do rozwiązania) uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Komandora Spływu i innym upoważnionym osobom funkcyjnym. Dotyczy to w szczególności przestrzegania bezpieczeństwa, realizacji programu imprezy i norm zachowania oraz zasad przebywania na wodach granicznych.

 10. Przed rozpoczęciem spływu uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności – deklaracji, która stanowi potwierdzenie znajomości regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania wraz z warunkami uczestnictwa.

 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu spływu spowodowanymi warunkami pogodowymi lub innymi zjawiskami niezależnymi od organizatora. Uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem spływu. W razie nie akceptacji zmian przez uczestników wpisowe w całości zostanie zwrócone.


 

III. ŚWIADCZENIA

 1. Miejsce w kajaku organizatora, wiosło i kamizelka.

 2. Opieka przewodnika.

 3. Ognisko i posiłek (kiełbaska, bigos) na zakończenie spływu.

 4. Transport uczestników na miejsce rozpoczęcia spływu.


 

IV. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 1. Zgłoszenia na spływ przyjmuje organizator techniczny:

Centrum Turtstyki Aktywnej

KaJaKi 4u & Okuninka.info

22-200 Włodawa ,Baza/Biuro – Włodawa ul. Przemysłowa 3

 1. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzyskania informacji o wolnych miejscach.

 2. W zgłoszeniu na e-mali: kajaki4u@o2.pl należy podać:

Imię i nazwisko, pesel, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, tel. kontaktowy i e-mail.

 1. Przyjmowanie zgłoszeń następować będzie do wyczerpania limitu miejsc, lecz nie później niż do 03 sierpnia 2015 r.

 2. Wpisowe w wysokości 75 zł od osoby należy wpłacić na konto:

Centrum Turystyki Aktywnej „Kajaki 4u”

mBank 55 1140 2004 0000 3402 3374 9098

Tytuł wpłaty : spływ kajakowy„EDD 2015”.

Rezerwacja jest ważna po zaksięgowaniu wpisowego na koncie.

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie, w terminie po 03 lipca 2015 r. wpisowe nie podlega zwrotowi. Nie przewiduje się dodatkowych zapisów bez uprzedniej rezerwacji, możliwe jest jedynie zastępstwo w miejsce rezerwacji.

Wszelkie dodatkowe informacje pod nr.tel 505 514 813 . lub na stronie internetowej www.splywybugiem.eu

V. PROGRAM SPŁYWU

 1. do godz. 9:00 – zbiórka uczestników w miejscowosci Orchówek (zadaszenia turystyczne „Kiszarnia)

 2. godz. 9:00 –9;30 – weryfikacja uczestników, przejazd busami organizatorów na miejsce startu do Zbereża.

 3. godz. 9:30 -10:00 – wydawanie sprzętu, instruktaż.

 4. godz. 10:00 spływ na odcinku :

Zbereże – Wołczyny – Sobibór – Dubnik (trójstyk granic) – Orchówek

Długość ok 28km czas spływu ok 6 godz.

Wodowanie kajaków w miejscowości Zbereże w miejscu przejścia granicznego z okazji Europejskich Dni Dobrosasiedztwa. Spływ bardzo malowniczym odcinkiem rzeki Bug miejscami z bardzo wysokim urwistym brzegiem , krótka ok 30 minutowa przerwa na tak zwanym „Trójstyku granic” w miejscu gdzie łączą się granice Polski, Ukrainy i Białorusi. Atrakcją na tej trasie są również pozostałości mostu kolejowego z XIXw na lini Chełm-Brześć.

 1. ok godz. 16:00 Koniec spływu w miejscowości Orchówek, gdzie w altanie „Kiszarnia” znajdujacej sie ok 500m od rzeki odbedzie się ognisko z pieczeniem kiełbasek. (bigos,kiełbaski, pieczywo, oraz dodatki zapewnia organizator),oraz rozdanie certyfikatów uczestnictwa w spływie.

 

 1. Ok godziny 19:00 zakończenie imprezy

 

ZAPRASZAMY