Spływ kajakowy rzeką Bug

W ramach

Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa” 2017 r.

Zbereże (PL) – Adamczuki (UA)

Sobota 12 sierpnia 2017

 

Bez tytułu

Centrum Turtstyki Aktywnej

KaJaKi 4u

ul. Przemysłowa 3

22-200 Włodawa

 

I.CEL IMPREZY.

 • Promocja walorów przyrodniczo – turystycznych Polesia poprzez organizację aktywnych form wypoczynku.

 • Popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej.

 • Popularyzacja szlaków kajakowych na granicznej rzece Bug.

 • Promowanie atrakcji turystycznych po obu stronach granicy – zarówno na Pojezierzu Łęczyńsko – Włodawskim z jeziorem. Białym, jak i na Pojezierzu Szackim z jeziorem. Świtaź, a także na samym Bugu.

 • Zwrócenie uwagi na zalety utworzenia przejścia granicznego Zbereże – Adamczuki, które umożliwia najkrótsze dotarcie do tych niezwykle atrakcyjnych turystycznie obszarów.

   

II. WARUNKI UCZESTNICTWA.

 1. Spływ jest imprezą otwartą, mogą w nim uczestniczyć turyści indywidualni lub grupy klubowe, których liczebność powinna być uzgodniona z organizatorem.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką uprawnionych opiekunów dorosłych.

 3. Spływ jest imprezą o małym stopniu trudności i uciążliwości co umożliwia udział osób z niewielkim doświadczeniem w turystyce kajakowej.

 4. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia oraz sprawność fizyczna umożliwiające kilkugodzinny udział w imprezie.

 5. Obowiązkiem uczestników jest korzystanie z kamizelek ratunkowych i asekuracyjnych.

 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości.

 7. Organizatorzy zalecają posiadanie odpowiednio zabezpieczonego przed zamoczeniem ekwipunku, w tym zapasową odzież.

 8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, zasad kulturalnego zachowania, udzielania pomocy słabszym i mniej doświadczonym, a przede wszystkim przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie.

 9. Podczas spływu (od jego otwarcia do rozwiązania) uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Komandora Spływu i innym upoważnionym osobom funkcyjnym. Dotyczy to w szczególności przestrzegania bezpieczeństwa, realizacji programu imprezy i norm zachowania oraz zasad przebywania na wodach granicznych.

 10. Przed rozpoczęciem spływu uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności – deklaracji, która stanowi potwierdzenie znajomości regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania wraz z warunkami uczestnictwa.

 

III. ŚWIADCZENIA

 1. Ubezpieczenie NNW (tylko dla obywateli Unii Europejskiej.)

 2. Miejsce w kajaku organizatora, wiosło i kamizelka.

 3. Opieka przewodnika.

 4. Ognisko z kiełbaskami na zakończenie spływu.

 5. Transport uczestników na miejsce rozpoczęcia spływu.

 

 

IV. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na spływ przyjmuje organizator techniczny:

Centrum Turtstyki Aktywnej

KaJaKi 4u

22-200 Włodawa ,Baza/Biuro – Włodawa ul. Przemysłowa 3

 

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzyskania informacji o wolnych miejscach.

 

 1. W celu rezerwacji miejsca na e-mali: kajakinabugu@gmail.com należy wysłać formularz zgłoszeniowy.

  FORMULARZ REZERWACJI EDD ZBEREŻE 2017

 2. Przyjmowanie zgłoszeń następować będzie do wyczerpania limitu miejsc, lecz nie później niż do 10 sierpnia 2017 r.

 3. Koszt uczestnictwa w spływie;

  65 zł – OSOBA DOROSŁA

  45 zł – DZIECI DO 14 ROKU

 4. Zaliczkę w kwocie 25 zł należy wpłacić na konto:


 

Centrum Turystyki Aktywnej „Kajaki 4u”

mBank 55 1140 2004 0000 3402 3374 9098

      Tytuł wpłaty : „Spływ kajakowy„EDD 2017”

 

Rezerwacja jest ważna po zaksięgowaniu zaliczki na koncie.


 

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie zaliczka nie podlega zwrotowi. Nie przewiduje się dodatkowych zapisów bez uprzedniej rezerwacji, możliwe jest jedynie zastępstwo w miejsce rezerwacji.

Wszelkie dodatkowe informacje pod nr.tel 505 514 813 lub na stronie internetowej www.splywybugiem.eu


 

V. PROGRAM SPŁYWU

 1. do godz. 9:00 – zbiórka uczestników w miejscowości Orchówek (parking zadaszenie turystyczne „Kiszarnia”)

 2. godz. 9:00 –9;30 – weryfikacja uczestników, przejazd busami organizatorów na miejsce startu do Zbereża.

 3. godz. 9:30 -10:00 – wydawanie sprzętu, instruktaż.

 4. godz. 10:00 spływ na odcinku :

Zbereże – Wołczyny – Sobibór – Dubnik (trójstyk granic)

Długość ok 22km czas spływu ok 5 godz.

Wodowanie kajaków w miejscowości Zbereże w miejscu przejścia granicznego z okazji Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa. Spływ bardzo malowniczym odcinkiem rzeki Bug.

 

 1. ok godz. 16:00 Koniec spływu w na „Trójstyku granic”, gdzie w altanie odbędzie się ognisko z pieczeniem kiełbasek ,oraz rozdanie certyfikatów uczestnictwa w spływie.

 

 1. Ok godziny 18:00 zakończenie imprezy odwiezienie uczestników na parking do pozostawionych samochodów.