Szlak kajakowy – Poleska Dolina Bugu

Rzeka Bug na szlaku “Poleska Dolina Bugu”


Szlak kajakowy Poleska Dolina Bugu rozpoczyna się w miejscowości Świerże. Dogodne miejsce do wodowania kajaków znajduje się na końcu parku przy piętrowym budynku dawnego młyna. Po 2,5 km dopływamy do Hniszowa gdzie w odległości ok 1,5 km od rzeki możemy podziwiać ogromnych rozmiarów dąb Bolko. Płynąc dalej mijamy miejscowości Siedliszcze i Wolę Uhruską . Dopływamy do Zbereża gdzie od kilku już lat w sierpniu organizowane są Europejskie Dni Dobrosasiedztwa. W dniach tych pontonowym mostem można udać się na Ukrainę i zwiedzić Szacki Park Narodowy. Dalsza część szlaku przebiega bardzo malowniczym odcinkiem rzeki, miejscami z bardzo wysokim urwistym brzegiem. Po około 4 godzinach ze Zbereża po drodze mijając Sobibór dopływamy do „Trójstyku granic” miejsca w którym łączą się granice Polski, Ukrainy i Białorusi. Miejsce to poznamy po znajdującej się nad samą rzeką siatce chroniącej granicę naszych wschodnich sąsiadów jak również czerwonym słupie granicznym z napisem „Буг” Około 100 metrów dalej przy starej przepompowni wody znajduje się drewniana altana oraz dogodne wyjście jest to bardzo dobre miejsce na przerwę. Atrakcją na tej trasie są również pozostałości mostu kolejowego z XIXw na linii Chełm-Brześć które znajdują się w okolicach miejscowości Orchówek. Przerwę warto zrobić w leżącej nad samym Bugiem Włodawie na słynnym z codziennych komunikatów radiowych wodowskazie. Włodawa jako „Miasto Trzech Kultur” ma również bardzo wiele do zaoferowania zwiedzającym turystom. W miejscowości Kuzawka oddalonej o 32 km od Włodawy kończy się 110 km szlak kajakowy Poleska Dolina Bugu.


Świerże – Wola Uhruska (odcinek 25,5 km czas spływu ok 6 godz)

Wodowanie kajaków w miejscowości Świerże ( 100m od starego młyna ok 750m od drogi wojewódzkiej nr 816). Koniec spływu w miejscowości Wola Uhruska (Widoczny kościół oraz maszt radiostacji po ok 200m betonowa pochylnia do wodowania łodzi SG).


Wola Uhruska – Zbereże (odcinek 21km czas spływu ok 5 godz)

Wodowanie kajaków w miejscowości Wola Uhruska. Dojazd z drogi 816 ul. Ogrodową do mostu-przepustu na starorzeczu następnie polną droga do tablicy informacyjnej następnie w prawo ok 100m do pochylni wodowania łodzi SG. Koniec spływu w miejscowości Zbereże okolice słupa granicznego 1054


Zbereże – Sobibór (odcinek 18km czas spływu ok 3 godz)

Wodowanie kajaków nieco poniżej słupa granicznego nr 1054. Dojazd z drogi 816 częściowo utwardzoną drogą gruntową. Koniec spływu w Sobiborze ok 200m przed dawną szkołą na wysokości bloków dawnego PGR- u.


Zbereże – Włodawa (odcinek 32km czas spływu ok 7 godz)

Wodowanie kajaków nieco poniżej słupa granicznego nr 1054. Dojazd z drogi 816 częściowo utwardzoną drogą gruntową. Koniec spływu we Włodawie przy znanym z radia wodowskazie.


Wołczyny – Włodawa (odcinek 23km czas spływu ok 4godz)

Wodowanie kajaków w miejscowości Wołczyny dojazd z drogi 816 przez wieś drogą polną. Koniec spływu we Włodawie przy znanym z radia wodowskazie


Sobibór – Włodawa (odcinek 14km czas spływu ok 2,5godz)

Wodowanie kajaków w Sobiborze ok 200m przed dawną szkołą na wysokości bloków dawnego PGR- u. Koniec spływu we Włodawie przy znanym z radia wodowskazie.


Włodawa – Różanka (odcinek 10km czas spływu 2godz)

Wodowanie kajaków we Włodawie przy znanym z radia wodowskazie. Dojazd drogą gruntowa ok 100m z ul. Lubelskiej. Koniec spływu w miejscowości Różanka przy zadaszeniu turystycznym.


Włodawa – Kuzawka (odcinek 32km czas spływu 7godz)

Wodowanie kajaków we Włodawie przy znanym z radia wodowskazie. Dojazd drogą gruntowa ok 100m z ul. Lubelskiej. Koniec spływu w miejscowości Kuzawka , zabudowania nad samym Bugiem betonowa pochylnia do wodowania łodzi SG.