UHERKA – lewobrzeżny dopływ Bugu, płynie przez Pagóry Chełmskie

i Obniżenie Dubienki. Długość 44 km, pow. dorzecza 575 km2. Wypływa

spod wsi Zagroda na południe od Chełma. Dopływy prawe: Słyszówka,

Gdola, dopływy lewe: Janówka, Garka, Lepietucha. Ważniejsze miejscowości

nad Uherką: Chełm, Stańków, Zarzecze, Ruda, Rudka, Siedliszcze.

Uchodzi do Bugu poniżej wsi Siedliszcze przed Uhruskiem. Szlak

kajakowy Uherką: Stańków – Zarzecze – Siedliszcze o długości 28 km.

 

Km   Miejscowości, budowle wodne, urządzenia i inne

27,8           Most betonowy Stańków – zalew

27,5           Próg betonowy

26,0           Ujście Garki

25,0           Mostek drewniany – Wólka Czułcz

23,4           Most betonowy – Zarzecze Holówka

21,2           Most drewniany

21,1           Jaz kozłowy

21,0           Most betonowy z progiem

19,2           Most betonowy – Sajczyce Majdan

16,0           Ujście Lepietuchy

16,0           Pozostałość drewnianego mostu

13,3           Iłowa – Sykowe

10,0           Most betonowy – Ruda

8,9             Wodowskaz

8,3             Jaz kozłowy

6,5             Most kolejowy

5,9             Ujście Gdoli

3,2             Most betonowy – Rudka

1,3             Most betonowy – Siedliszcze I

0,8             Most betonowy niski – Siedliszcze II

0,0             Ujście do Bugu

 

Dogodne punkty etapowe lub postojowe spływu to: Stańków – zalew

(początek szlaku), Zarzecze (23,4 km), Sajczyce (19,2 km), Iłowa-Sykowe

(13,3 km), Ruda (10,0 km), Rudka (3,2 km), Siedliszcze (0,8 km).

Szlak kajakowy Uherką jest jedynym profesjonalnie oznakowanym

szlakiem na omawianym terenie. Poza oznakowaniem brak jest

zagospodarowania. Istnieją plany zagospodarowania: Rudka (gm.

Ruda-Huta) przy Centrum Kultury i Rekreacji (doskonałe miejsce

biwakowe): budowa pomostu, urządzenie pola biwakowego z zapleczem (bieżąca woda, sanitariaty, natryski, zaplecze kuchenne);

Siedliszcze (gm. Wola Uhruska): zadaszenie turystyczne.

 

• Długość rzeki: 44 km.

• Długość szlaku: 28 km.

• Skala trudności: szlak łatwy, otwarty dla wszystkich.

• Skala uciążliwości: szlak nieuciążliwy.

• Malowniczość: szlak malowniczy.

 

 

Żródło „Kajakiem po Bugu” przewodnik turystyczny autor: Józef  Tworek