Szlak kajakowy – Poleska Dolina Bugu

Posted on

Rzeka Bug na szlaku “Poleska Dolina Bugu”


Szlak kajakowy Poleska Dolina Bugu rozpoczyna się w miejscowości Świerże. Dogodne miejsce do wodowania kajaków znajduje się na końcu parku przy piętrowym budynku dawnego młyna. Po 2,5 km dopływamy do Hniszowa gdzie w odległości ok 1,5 km od rzeki możemy podziwiać ogromnych rozmiarów dąb Bolko. Płynąc dalej mijamy miejscowości Siedliszcze i Wolę Uhruską . Dopływamy do Zbereża gdzie od kilku już lat w sierpniu organizowane są Europejskie Dni Dobrosasiedztwa. W dniach tych pontonowym mostem można udać się na Ukrainę i zwiedzić Szacki Park Narodowy. Dalsza część szlaku przebiega bardzo malowniczym odcinkiem rzeki, miejscami z bardzo wysokim urwistym brzegiem. Po około 4 godzinach ze Zbereża po drodze mijając Sobibór dopływamy do „Trójstyku granic” miejsca w którym łączą się granice Polski, Ukrainy i Białorusi. Miejsce to poznamy po znajdującej się nad samą rzeką siatce chroniącej granicę naszych wschodnich sąsiadów jak również czerwonym słupie granicznym z napisem „Буг” Około 100 metrów dalej przy starej przepompowni wody znajduje się drewniana altana oraz dogodne wyjście jest to bardzo dobre miejsce na przerwę. Atrakcją na tej trasie są również pozostałości mostu kolejowego z XIXw na linii Chełm-Brześć które znajdują się w okolicach miejscowości Orchówek. Przerwę warto zrobić w leżącej nad samym Bugiem Włodawie na słynnym z codziennych komunikatów radiowych wodowskazie. Włodawa jako „Miasto Trzech Kultur” ma również bardzo wiele do zaoferowania zwiedzającym turystom. W miejscowości Kuzawka oddalonej o 32 km od Włodawy kończy się 110 km szlak kajakowy Poleska Dolina Bugu.


Świerże – Wola Uhruska (odcinek 25,5 km czas spływu ok 6 godz)

Wodowanie kajaków w miejscowości Świerże ( 100m od starego młyna ok 750m od drogi wojewódzkiej nr 816). Koniec spływu w miejscowości Wola Uhruska (Widoczny kościół oraz maszt radiostacji po ok 200m betonowa pochylnia do wodowania łodzi SG).

 

Na tym odcinku przy wypożyczeniu poniżej 6 kajaków do ceny kajaków należy doliczyć koszt transportu 150 zł. Przy wypożyczeniu minimum 6 kajaków transport w cenie kajaków.


Wola Uhruska – Zbereże (odcinek 21km czas spływu ok 5 godz)

Wodowanie kajaków w miejscowości Wola Uhruska. Dojazd z drogi 816 ul. Ogrodową do mostu-przepustu na starorzeczu następnie polną droga do tablicy informacyjnej następnie w prawo ok 100m do pochylni wodowania łodzi SG. Koniec spływu w miejscowości Zbereże okolice słupa granicznego 1054.

 

Na tym odcinku przy wypożyczeniu poniżej 6 kajaków do ceny kajaków należy doliczyć koszt transportu 100zł. Przy wypożyczeniu minimum 6 kajaków transport w cenie kajaków.


Zbereże – Sobibór (odcinek 18km czas spływu ok 3 godz)

Wodowanie kajaków nieco poniżej słupa granicznego nr 1054. Dojazd z drogi 816 częściowo utwardzoną drogą gruntową. Koniec spływu w Sobiborze ok 200m przed dawną szkołą na wysokości bloków dawnego PGR- u.

 

Na tym odcinku koszt transportu wliczony w cenę wynajmu kajaków.


Zbereże – Włodawa (odcinek 32km czas spływu ok 7 godz)

Wodowanie kajaków nieco poniżej słupa granicznego nr 1054. Dojazd z drogi 816 częściowo utwardzoną drogą gruntową. Koniec spływu we Włodawie przy znanym z radia wodowskazie.

 

Na tym odcinku koszt transportu wliczony w cenę wynajmu kajaków.


Wołczyny – Włodawa (odcinek 23km czas spływu ok 4godz)

Wodowanie kajaków w miejscowości Wołczyny dojazd z drogi 816 przez wieś drogą polną. Koniec spływu we Włodawie przy znanym z radia wodowskazie.

 

Na tym odcinku koszt transportu wliczony w cenę wynajmu kajaków.


Sobibór – Włodawa (odcinek 14km czas spływu ok 2,5godz)

Wodowanie kajaków w Sobiborze ok 200m przed dawną szkołą na wysokości bloków dawnego PGR- u. Koniec spływu we Włodawie przy znanym z radia wodowskazie.

 

Na tym odcinku koszt transportu wliczony w cenę wynajmu kajaków.


Włodawa – Różanka (odcinek 10km czas spływu 2godz)

Wodowanie kajaków we Włodawie przy znanym z radia wodowskazie. Dojazd drogą gruntowa ok 100m z ul. Lubelskiej. Koniec spływu w miejscowości Różanka przy zadaszeniu turystycznym.

 

Na tym odcinku koszt transportu wliczony w cenę wynajmu kajaków.


Włodawa – Kuzawka (odcinek 32km czas spływu 7godz)

Wodowanie kajaków we Włodawie przy znanym z radia wodowskazie. Dojazd drogą gruntowa ok 100m z ul. Lubelskiej. Koniec spływu w miejscowości Kuzawka , zabudowania nad samym Bugiem betonowa pochylnia do wodowania łodzi SG.

 

Na tym odcinku koszt transportu wliczony w cenę wynajmu kajaków.

Zbereże – Adamczuki 2013

Posted on

 

BRAK WOLNYCH MIEJSC.

Spływ kajakowy rzeką Bug – Sobota 10 sierpnia 2013

W ramach

„Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa”

9-15 sierpnia 2013 r.

Wola Uhruska – Włodawa – Zbereże (PL) – Adamczuki (UA)

button dobr

Organizator techniczny:

F.H.U  Okuninka.info  

Suszno 78,  22-200 Włodawa

Baza/Biuro – Włodawa ul. Przemysłowa 3

Współorganizatorzy:

logo_pttk_120Zarząd Oddziału PTTK we Włodawie.

 

495px-POL_powiat_włodawski_COA.svgStarostwo Powiatowe we Włodawie.

 

logo_gminy wola uhruskaUrząd Gminy Wola Uhruska

 

logo nr3Urząd Gminy we Włodawie.

 

I.CEL IMPREZY.

Promocja walorów przyrodniczo – turystycznych Polesia poprzez organizację aktywnych form wypoczynku.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA.

 1. Spływ jest imprezą otwartą, mogą w nim uczestniczyć turyści indywidualni lub grupy klubowe, których liczebność powinna być uzgodniona z organizatorem.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką uprawnionych opiekunów dorosłych.
 3. Spływ jest imprezą o małym stopniu trudności i uciążliwości co umożliwia udział osób z niewielkim doświadczeniem w turystyce kajakowej.
 4. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia oraz sprawność fizyczna umożliwiające kilkugodzinny udział w imprezie.
 5. Obowiązkiem uczestników jest korzystanie z kamizelek ratunkowych i asekuracyjnych.
 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości.
 7. Organizatorzy zalecają posiadanie odpowiednio zabezpieczonego przed zamoczeniem ekwipunku, w tym zapasową odzież.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, zasad kulturalnego zachowania, udzielania pomocy słabszym i mniej doświadczonym, a przede wszystkim przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie.
 9. Podczas spływu (od jego otwarcia do rozwiązania) uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Komandora Spływu i innym upoważnionym osobom funkcyjnym. Dotyczy to w szczególności przestrzegania bezpieczeństwa, realizacji programu imprezy i norm zachowania oraz zasad przebywania na wodach granicznych.
 10. Przed rozpoczęciem spływu uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności – deklaracji, która stanowi potwierdzenie znajomości regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania wraz z warunkami uczestnictwa.

 

III. ŚWIADCZENIA

 

 1. Ubezpieczenie NNW  (tylko dla  obywateli Unii Europejskiej.)
 2. Miejsce w kajaku organizatora, wiosło i kamizelka.
 3. Opieka przodowników turystyki kajakowej i ratownika.
 4. Ognisko i posiłek (kiełbaska) na zakonczenie spływu.
 5. Transport uczestników na miejsce rozpoczecia spływu.
 6. Potwierdzenie (wklejka) do turystycznych odznak kajakowych oraz możliwość weryfikacji Poleskiej Odznaki Kajakowej (koszt odznaki 10 zł).

 

IV. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Pozostało już niewiele miejsc na spływ dlatego przed wysłaniem danych na adres e-mail oraz wpłatą wpisowego na konto proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel : 505 514 813

 

 1. Zgłoszenia na spływ przyjmuje organizator techniczny:

      F.H.U  Okuninka.info , Suszno 78,  22-200 Włodawa

      Baza/Biuro – Włodawa ul. Przemysłowa 3

 1. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje rezerwacja przy pomocy poczty elektronicznej. Przyjmowanie rezerwacji następować będzie do wyczerpania limitu miejsc, lecz nie później niż do 08 sierpnia 2013 r.
 2. W zgłoszeniu na e-mali:  kajaki4u@o2.pl  należy podać:

Imię i nazwisko, pesel, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, tel. kontaktowy i e-mail.

 1. Wpisowe w wysokości 55 zł od osoby po przesłaniu danych zgłoszeniowych na adres e-mail ,należy wpłacić  na konto:

KAJAKI  4U

BRE BANK

55 1140 2004 0000 3402 3374 9098

Najpóźniej w  terminie do 08 sierpnia 2013 r. z zaznaczeniem w tytule wpłaty :wpisowe na spływ „Europejskich Dni Dobrosasiedztwa”.

Wszelkie dodatkowe informacje pod nr.tel  505 514 813 , 509 325 666.

 

V. PROGRAM SPŁYWU

Sobota 10 sierpnia 2013

 1. do godz. 9:00 – zbiórka uczestników w miejscowosci Orchówek (zadaszenia turystyczne „Kiszarnia)
 2. godz. 9:00 –9;30 – weryfikacja uczestników, przejazd busami organizatorów na miejsce startu do Zbereża.
 3. godz. 9:30 -10:00 – wydawanie sprzętu, instruktaż.
 4. godz. 10:00 spływ na odcinku :

 Zbereże – Wołczyny – Sobibór – Dubnik (trójstyk granic) – Orchówek

Długość ok 28km czas spływu ok 6 godz.

Wodowanie kajaków w miejscowości Zbereże w miejscu przejścia granicznego z okazji Europejskich Dni Dobrosasiedztwa. Spływ bardzo malowniczym odcinkiem rzeki Bug  miejscami  z bardzo wysokim urwistym brzegiem , krótka ok 30 minutowa przerwa na tak zwanym  „Trójstyku granic” w miejscu gdzie łączą się granice Polski, Ukrainy i Białorusi. Atrakcją na tej trasie są również pozostałości mostu kolejowego z XIXw na lini Chełm-Brześć.

 1. ok godz. 16:00  Koniec spływu w miejscowości Orchówek, gdzie w altanie „Kiszarnia” znajdujacej sie ok 500m od rzeki odbedzie się ognisko z pieczeniem kiełbasek. (kiełbaski, pieczywo, oraz dodatki zapewnia organizator)

 

 1. Ok godziny 19:00 zakończenie imprezy

 

ZAPRASZAMY

 


Wyświetl większą mapę