• Szlak kajakowy – Poleska Dolina Bugu

    Rzeka Bug na szlaku “Poleska Dolina Bugu” Szlak kajakowy Poleska Dolina Bugu rozpoczyna się w miejscowości Świerże. Dogodne miejsce do wodowania kajaków znajduje się na końcu parku przy piętrowym budynku dawnego młyna. Po 2,5 km dopływamy do Hniszowa gdzie w odległości ok 1,5 km od rzeki możemy podziwiać ogromnych rozmiarów dąb Bolko. Płynąc dalej mijamy miejscowości Siedliszcze i Wolę Uhruską . Dopływamy do Zbereża gdzie od kilku już lat w sierpniu organizowane są Europejskie Dni Dobrosasiedztwa. W dniach tych pontonowym mostem można udać się na Ukrainę i zwiedzić Szacki Park Narodowy. Dalsza część szlaku przebiega bardzo malowniczym odcinkiem rzeki, miejscami z bardzo wysokim urwistym brzegiem. Po około 4 godzinach ze…

  • Zbereże – Adamczuki 2013

      BRAK WOLNYCH MIEJSC. Spływ kajakowy rzeką Bug – Sobota 10 sierpnia 2013 W ramach „Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa” 9-15 sierpnia 2013 r. Wola Uhruska – Włodawa – Zbereże (PL) – Adamczuki (UA) Organizator techniczny: F.H.U  Okuninka.info   Suszno 78,  22-200 Włodawa Baza/Biuro – Włodawa ul. Przemysłowa 3 Współorganizatorzy: Zarząd Oddziału PTTK we Włodawie.   Starostwo Powiatowe we Włodawie.   Urząd Gminy Wola Uhruska   Urząd Gminy we Włodawie.   I.CEL IMPREZY. Promocja walorów przyrodniczo – turystycznych Polesia poprzez organizację aktywnych form wypoczynku. II. WARUNKI UCZESTNICTWA. Spływ jest imprezą otwartą, mogą w nim uczestniczyć turyści indywidualni lub grupy klubowe, których liczebność powinna być uzgodniona z organizatorem. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w…