Zbereże – Adamczuki EDD 2016

Posted on

Spływ kajakowy rzeką Bug

W ramach

Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa”

11 – 15 sierpnia 2016 r.

Zbereże (PL) – Adamczuki (UA)

Sobota 13 sierpnia 2016

Organizator techniczny:

Bez tytułu

Centrum Turtstyki Aktywnej

KaJaKi 4u & Okuninka.info

Włodawa ul. Przemysłowa 3

22-200 Włodawa


 

I.CEL IMPREZY.

 • Promocja walorów przyrodniczo – turystycznych Polesia poprzez organizację aktywnych form wypoczynku.

 • Popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej.

 • Popularyzacja szlaków kajakowych na granicznej rzece Bug.

 • Promowanie atrakcji turystycznych po obu stronach granicy – zarówno na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim z jez. Białym, jak i na Pojezierzu Szackim z jez. Świtaź, a także na samym Bugu.

 • Zwrócenie uwagi na zalety utworzenia przejścia granicznego Zbereże-Adamczuki, które umożliwia najkrótsze dotarcie do tych niezwykle atrakcyjnych turystycznie obszarów.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA.

 1. Spływ jest imprezą otwartą, mogą w nim uczestniczyć turyści indywidualni lub grupy klubowe, których liczebność powinna być uzgodniona z organizatorem.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką uprawnionych opiekunów dorosłych.

 3. Spływ jest imprezą o małym stopniu trudności i uciążliwości co umożliwia udział osób z niewielkim doświadczeniem w turystyce kajakowej.

 4. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia oraz sprawność fizyczna umożliwiające kilkugodzinny udział w imprezie.

 5. Obowiązkiem uczestników jest korzystanie z kamizelek ratunkowych i asekuracyjnych.

 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości.

 7. Organizatorzy zalecają posiadanie odpowiednio zabezpieczonego przed zamoczeniem ekwipunku, w tym zapasową odzież.

 8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, zasad kulturalnego zachowania, udzielania pomocy słabszym i mniej doświadczonym, a przede wszystkim przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie.

 9. Podczas spływu (od jego otwarcia do rozwiązania) uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Komandora Spływu i innym upoważnionym osobom funkcyjnym. Dotyczy to w szczególności przestrzegania bezpieczeństwa, realizacji programu imprezy i norm zachowania oraz zasad przebywania na wodach granicznych.

 10. Przed rozpoczęciem spływu uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności – deklaracji, która stanowi potwierdzenie znajomości regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania wraz z warunkami uczestnictwa.


 

III. ŚWIADCZENIA

 1. Ubezpieczenie NNW (tylko dla obywateli Unii Europejskiej.)

 2. Miejsce w kajaku organizatora, wiosło i kamizelka.

 3. Opieka przewodnika.

 4. Ognisko i posiłek (kiełbaska, grochówka) na zakończenie spływu.

 5. Transport uczestników na miejsce rozpoczęcia spływu.


 

IV. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Zgłoszenia na spływ przyjmuje organizator techniczny:

Centrum Turtstyki Aktywnej

KaJaKi 4u & Okuninka.info

22-200 Włodawa ,Baza/Biuro – Włodawa ul. Przemysłowa 3

 

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzyskania informacji o wolnych miejscach.

 

 1. W celu rezerwacji miejsca na e-mali: kajaki4u@o2.pl należy wysłać formularz zgłoszeniowy.

  Formularz-rezerwacji EDD 2016 – POBIERZ

 2. Przyjmowanie zgłoszeń następować będzie do wyczerpania limitu miejsc, lecz nie później niż do 11 sierpnia 2016 r.

 3. Wpisowe w wysokości 75 zł od osoby należy wpłacić na konto:

 

Centrum Turystyki Aktywnej „Kajaki 4u”

mBank 55 1140 2004 0000 3402 3374 9098

Tytuł wpłaty : „spływ kajakowy„EDD 2016”

 

Rezerwacja jest ważna po zaksięgowaniu wpisowego na koncie.

 

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie, w terminie po 11 lipca 2016 r. wpisowe nie podlega zwrotowi. Nie przewiduje się dodatkowych zapisów bez uprzedniej rezerwacji, możliwe jest jedynie zastępstwo w miejsce rezerwacji.

Wszelkie dodatkowe informacje pod nr.tel 505 514 813 lub na stronie internetowej www.splywybugiem.eu

 

V. PROGRAM SPŁYWU

 1. do godz. 9:00 – zbiórka uczestników w miejscowosci Orchówek (parking przy kościele)

 2. godz. 9:00 –9;30 – weryfikacja uczestników, przejazd busami organizatorów na miejsce startu do Zbereża.

 3. godz. 9:30 -10:00 – wydawanie sprzętu, instruktaż.

 4. godz. 10:00 spływ na odcinku :

Zbereże – Wołczyny – Sobibór – Dubnik (trójstyk granic)

Długość ok 22km czas spływu ok 5 godz.

Wodowanie kajaków w miejscowości Zbereże w miejscu przejścia granicznego z okazji Europejskich Dni Dobrosasiedztwa. Spływ bardzo malowniczym odcinkiem rzeki Bug miejscami z bardzo wysokim urwistym brzegiem , krótka ok 30 minutowa przerwa na tak zwanym „Trójstyku granic” w miejscu gdzie łączą się granice Polski, Ukrainy i Białorusi. Atrakcją na tej trasie są również pozostałości mostu kolejowego z XIXw na lini Chełm-Brześć.

 1. ok godz. 16:00 Koniec spływu w na „Trójstyku granic”, gdzie w altanie odbedzie się ognisko z pieczeniem kiełbasek. (grochówka lub żurek  ,kiełbaski, pieczywo, oraz dodatki zapewnia organizator),oraz rozdanie certyfikatów uczestnictwa w spływie.

 

 1. Ok godziny 18:00 zakończenie imprezy odwiezienie uczestników na parking do pozostawionych samochodów.

 

ZAPRASZAMY

Europejskie Dni Dobrosasiedztwa Zbereże – Adamczuki 2014

Posted on

Spływ kajakowy rzeką Bug

 

W ramach

 

Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa”

7 – 10 sierpnia 2014 r.

Wola Uhruska – Włodawa – Zbereże (PL) – Adamczuki (UA)

Sobota 9 sierpnia 2014

Organizator techniczny:

F.H.U Okuninka.info & KaJaKi 4u

Włodawa ul. Przemysłowa 3

22-200 Włodawa

logo_na_strone_bez_tla
 

I.CEL IMPREZY.

 • Promocja walorów przyrodniczo – turystycznych Polesia poprzez organizację aktywnych form wypoczynku.

 • Popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej.

 • Popularyzacja szlaków kajakowych na granicznej rzece Bug.

 • Promowanie atrakcji turystycznych po obu stronach granicy – zarówno na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim z jez. Białym, jak i na Pojezierzu Szackim z jez. Świtaź, a także na samym Bugu.

 • Zwrócenie uwagi na zalety utworzenia przejścia granicznego Zbereże-Adamczuki, które umożliwia najkrótsze dotarcie do tych niezwykle atrakcyjnych turystycznie obszarów.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA.

 1. Spływ jest imprezą otwartą, mogą w nim uczestniczyć turyści indywidualni lub grupy klubowe, których liczebność powinna być uzgodniona z organizatorem.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką uprawnionych opiekunów dorosłych.

 3. Spływ jest imprezą o małym stopniu trudności i uciążliwości co umożliwia udział osób z niewielkim doświadczeniem w turystyce kajakowej.

 4. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia oraz sprawność fizyczna umożliwiające kilkugodzinny udział w imprezie.

 5. Obowiązkiem uczestników jest korzystanie z kamizelek ratunkowych i asekuracyjnych.

 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości.

 7. Organizatorzy zalecają posiadanie odpowiednio zabezpieczonego przed zamoczeniem ekwipunku, w tym zapasową odzież.

 8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, zasad kulturalnego zachowania, udzielania pomocy słabszym i mniej doświadczonym, a przede wszystkim przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie.

 9. Podczas spływu (od jego otwarcia do rozwiązania) uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Komandora Spływu i innym upoważnionym osobom funkcyjnym. Dotyczy to w szczególności przestrzegania bezpieczeństwa, realizacji programu imprezy i norm zachowania oraz zasad przebywania na wodach granicznych.

 10. Przed rozpoczęciem spływu uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności – deklaracji, która stanowi potwierdzenie znajomości regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania wraz z warunkami uczestnictwa.


 

III. ŚWIADCZENIA


 

 1. Ubezpieczenie NNW (tylko dla obywateli Unii Europejskiej.)

 2. Miejsce w kajaku organizatora, wiosło i kamizelka.

 3. Opieka przodowników turystyki kajakowej.

 4. Ognisko i posiłek (kiełbaska, bigos) na zakonczenie spływu.

 5. Transport uczestników na miejsce rozpoczecia spływu.


 

IV. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 1. Zgłoszenia na spływ przyjmuje organizator techniczny:

F.H.U Okuninka.info & KaJaKi 4u

22-200 Włodawa ,Baza/Biuro – Włodawa ul. Przemysłowa 3

 

Przed rezerwacją proszę o kontakt telefoniczny w celu upewnienia się ,że są jeszcze wolne miejsca

+48 505 514 813

 1. Obowiązuje rezerwacja przy pomocy poczty elektronicznej. Przyjmowanie rezerwacji następować będzie do wyczerpania limitu miejsc, lecz nie później niż do 08 sierpnia 2014 r.

 2. W zgłoszeniu na e-mali: kajaki4u@o2.pl należy podać:

 • Imię i nazwisko
 • pesel
 • nr dowodu tożsamości
 • adres zamieszkania
 • tel. kontaktowy 
 1. Wpisowe w wysokości 70 zł od osoby należy wpłacić na  konto:

Centrum Turystyki Aktywnej "KAJAKI 4u"

ul.Długa 42 , 22-200 Włodawa

mBank 55 1140 2004 0000 3402 3374 9098

Tytuł  wpłaty : „Wpisowe na spływ „Europejskich Dni Dobrosasiedztwa 2014”.

 

Wszelkie dodatkowe informacje pod nr.tel 505 514 813 , 509 325 666. lub na stronie internetowej www.splywybugiem.eu


 

V. PROGRAM SPŁYWU

 1. do godz. 9:00 – zbiórka uczestników w miejscowosci Orchówek (zadaszenia turystyczne „Kiszarnia)

 2. godz. 9:00 –9;30 – weryfikacja uczestników, przejazd busami organizatorów na miejsce startu do Zbereża.

 3. godz. 9:30 -10:00 – wydawanie sprzętu, instruktaż.

 4. godz. 10:00 spływ na odcinku :

Zbereże – Wołczyny – Sobibór – Dubnik (trójstyk granic) – Orchówek

Długość ok 28km czas spływu ok 6 godz.

Wodowanie kajaków w miejscowości Zbereże w miejscu przejścia granicznego z okazji Europejskich Dni Dobrosasiedztwa. Spływ bardzo malowniczym odcinkiem rzeki Bug miejscami z bardzo wysokim urwistym brzegiem , krótka ok 30 minutowa przerwa na tak zwanym „Trójstyku granic” w miejscu gdzie łączą się granice Polski, Ukrainy i Białorusi. Atrakcją na tej trasie są również pozostałości mostu kolejowego z XIXw na lini Chełm-Brześć.

 1. ok godz. 16:00 Koniec spływu w miejscowości Orchówek, gdzie w altanie „Kiszarnia” znajdujacej sie ok 500m od rzeki odbedzie się ognisko z pieczeniem kiełbasek. (bigos,kiełbaski, pieczywo, oraz dodatki zapewnia organizator),oraz rozdanie certyfikatów uczestnictwa w spływie.

 

 1. Ok godziny 19:00 zakończenie imprezy

 

ZAPRASZAMY

 

 

Zbereże – Adamczuki 2013

Posted on

 

BRAK WOLNYCH MIEJSC.

Spływ kajakowy rzeką Bug – Sobota 10 sierpnia 2013

W ramach

„Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa”

9-15 sierpnia 2013 r.

Wola Uhruska – Włodawa – Zbereże (PL) – Adamczuki (UA)

button dobr

Organizator techniczny:

F.H.U  Okuninka.info  

Suszno 78,  22-200 Włodawa

Baza/Biuro – Włodawa ul. Przemysłowa 3

Współorganizatorzy:

logo_pttk_120Zarząd Oddziału PTTK we Włodawie.

 

495px-POL_powiat_włodawski_COA.svgStarostwo Powiatowe we Włodawie.

 

logo_gminy wola uhruskaUrząd Gminy Wola Uhruska

 

logo nr3Urząd Gminy we Włodawie.

 

I.CEL IMPREZY.

Promocja walorów przyrodniczo – turystycznych Polesia poprzez organizację aktywnych form wypoczynku.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA.

 1. Spływ jest imprezą otwartą, mogą w nim uczestniczyć turyści indywidualni lub grupy klubowe, których liczebność powinna być uzgodniona z organizatorem.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką uprawnionych opiekunów dorosłych.
 3. Spływ jest imprezą o małym stopniu trudności i uciążliwości co umożliwia udział osób z niewielkim doświadczeniem w turystyce kajakowej.
 4. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia oraz sprawność fizyczna umożliwiające kilkugodzinny udział w imprezie.
 5. Obowiązkiem uczestników jest korzystanie z kamizelek ratunkowych i asekuracyjnych.
 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości.
 7. Organizatorzy zalecają posiadanie odpowiednio zabezpieczonego przed zamoczeniem ekwipunku, w tym zapasową odzież.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, zasad kulturalnego zachowania, udzielania pomocy słabszym i mniej doświadczonym, a przede wszystkim przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie.
 9. Podczas spływu (od jego otwarcia do rozwiązania) uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Komandora Spływu i innym upoważnionym osobom funkcyjnym. Dotyczy to w szczególności przestrzegania bezpieczeństwa, realizacji programu imprezy i norm zachowania oraz zasad przebywania na wodach granicznych.
 10. Przed rozpoczęciem spływu uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności – deklaracji, która stanowi potwierdzenie znajomości regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania wraz z warunkami uczestnictwa.

 

III. ŚWIADCZENIA

 

 1. Ubezpieczenie NNW  (tylko dla  obywateli Unii Europejskiej.)
 2. Miejsce w kajaku organizatora, wiosło i kamizelka.
 3. Opieka przodowników turystyki kajakowej i ratownika.
 4. Ognisko i posiłek (kiełbaska) na zakonczenie spływu.
 5. Transport uczestników na miejsce rozpoczecia spływu.
 6. Potwierdzenie (wklejka) do turystycznych odznak kajakowych oraz możliwość weryfikacji Poleskiej Odznaki Kajakowej (koszt odznaki 10 zł).

 

IV. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Pozostało już niewiele miejsc na spływ dlatego przed wysłaniem danych na adres e-mail oraz wpłatą wpisowego na konto proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel : 505 514 813

 

 1. Zgłoszenia na spływ przyjmuje organizator techniczny:

      F.H.U  Okuninka.info , Suszno 78,  22-200 Włodawa

      Baza/Biuro – Włodawa ul. Przemysłowa 3

 1. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje rezerwacja przy pomocy poczty elektronicznej. Przyjmowanie rezerwacji następować będzie do wyczerpania limitu miejsc, lecz nie później niż do 08 sierpnia 2013 r.
 2. W zgłoszeniu na e-mali:  kajaki4u@o2.pl  należy podać:

Imię i nazwisko, pesel, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, tel. kontaktowy i e-mail.

 1. Wpisowe w wysokości 55 zł od osoby po przesłaniu danych zgłoszeniowych na adres e-mail ,należy wpłacić  na konto:

KAJAKI  4U

BRE BANK

55 1140 2004 0000 3402 3374 9098

Najpóźniej w  terminie do 08 sierpnia 2013 r. z zaznaczeniem w tytule wpłaty :wpisowe na spływ „Europejskich Dni Dobrosasiedztwa”.

Wszelkie dodatkowe informacje pod nr.tel  505 514 813 , 509 325 666.

 

V. PROGRAM SPŁYWU

Sobota 10 sierpnia 2013

 1. do godz. 9:00 – zbiórka uczestników w miejscowosci Orchówek (zadaszenia turystyczne „Kiszarnia)
 2. godz. 9:00 –9;30 – weryfikacja uczestników, przejazd busami organizatorów na miejsce startu do Zbereża.
 3. godz. 9:30 -10:00 – wydawanie sprzętu, instruktaż.
 4. godz. 10:00 spływ na odcinku :

 Zbereże – Wołczyny – Sobibór – Dubnik (trójstyk granic) – Orchówek

Długość ok 28km czas spływu ok 6 godz.

Wodowanie kajaków w miejscowości Zbereże w miejscu przejścia granicznego z okazji Europejskich Dni Dobrosasiedztwa. Spływ bardzo malowniczym odcinkiem rzeki Bug  miejscami  z bardzo wysokim urwistym brzegiem , krótka ok 30 minutowa przerwa na tak zwanym  „Trójstyku granic” w miejscu gdzie łączą się granice Polski, Ukrainy i Białorusi. Atrakcją na tej trasie są również pozostałości mostu kolejowego z XIXw na lini Chełm-Brześć.

 1. ok godz. 16:00  Koniec spływu w miejscowości Orchówek, gdzie w altanie „Kiszarnia” znajdujacej sie ok 500m od rzeki odbedzie się ognisko z pieczeniem kiełbasek. (kiełbaski, pieczywo, oraz dodatki zapewnia organizator)

 

 1. Ok godziny 19:00 zakończenie imprezy

 

ZAPRASZAMY

 


Wyświetl większą mapę