• Zbereże – Adamczuki EDD 2016

    Spływ kajakowy rzeką Bug W ramach „Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa” 11 – 15 sierpnia 2016 r. Zbereże (PL) – Adamczuki (UA) Sobota 13 sierpnia 2016 Organizator techniczny: Centrum Turtstyki Aktywnej KaJaKi 4u & Okuninka.info Włodawa ul. Przemysłowa 3 22-200 Włodawa   I.CEL IMPREZY. Promocja walorów przyrodniczo – turystycznych Polesia poprzez organizację aktywnych form wypoczynku. Popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej. Popularyzacja szlaków kajakowych na granicznej rzece Bug. Promowanie atrakcji turystycznych po obu stronach granicy – zarówno na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim z jez. Białym, jak i na Pojezierzu Szackim z jez. Świtaź, a także na samym Bugu. Zwrócenie uwagi na zalety utworzenia przejścia granicznego Zbereże-Adamczuki, które umożliwia najkrótsze dotarcie do tych niezwykle…

  • Europejskie Dni Dobrosasiedztwa Zbereże – Adamczuki 2014

    Spływ kajakowy rzeką Bug   W ramach   „Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa” 7 – 10 sierpnia 2014 r. Wola Uhruska – Włodawa – Zbereże (PL) – Adamczuki (UA) Sobota 9 sierpnia 2014 Organizator techniczny: F.H.U Okuninka.info & KaJaKi 4u Włodawa ul. Przemysłowa 3 22-200 Włodawa   I.CEL IMPREZY. Promocja walorów przyrodniczo – turystycznych Polesia poprzez organizację aktywnych form wypoczynku. Popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej. Popularyzacja szlaków kajakowych na granicznej rzece Bug. Promowanie atrakcji turystycznych po obu stronach granicy – zarówno na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim z jez. Białym, jak i na Pojezierzu Szackim z jez. Świtaź, a także na samym Bugu. Zwrócenie uwagi na zalety utworzenia przejścia granicznego Zbereże-Adamczuki, które umożliwia…

  • Zbereże – Adamczuki 2013

      BRAK WOLNYCH MIEJSC. Spływ kajakowy rzeką Bug – Sobota 10 sierpnia 2013 W ramach „Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa” 9-15 sierpnia 2013 r. Wola Uhruska – Włodawa – Zbereże (PL) – Adamczuki (UA) Organizator techniczny: F.H.U  Okuninka.info   Suszno 78,  22-200 Włodawa Baza/Biuro – Włodawa ul. Przemysłowa 3 Współorganizatorzy: Zarząd Oddziału PTTK we Włodawie.   Starostwo Powiatowe we Włodawie.   Urząd Gminy Wola Uhruska   Urząd Gminy we Włodawie.   I.CEL IMPREZY. Promocja walorów przyrodniczo – turystycznych Polesia poprzez organizację aktywnych form wypoczynku. II. WARUNKI UCZESTNICTWA. Spływ jest imprezą otwartą, mogą w nim uczestniczyć turyści indywidualni lub grupy klubowe, których liczebność powinna być uzgodniona z organizatorem. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w…