Spływ kajakowy rzeką Bug

W ramach

Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa”

11 – 15 sierpnia 2016 r.

Zbereże (PL) – Adamczuki (UA)

Sobota 13 sierpnia 2016

Organizator techniczny:

Bez tytułu

Centrum Turtstyki Aktywnej

KaJaKi 4u & Okuninka.info

Włodawa ul. Przemysłowa 3

22-200 Włodawa


 

I.CEL IMPREZY.

 • Promocja walorów przyrodniczo – turystycznych Polesia poprzez organizację aktywnych form wypoczynku.

 • Popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej.

 • Popularyzacja szlaków kajakowych na granicznej rzece Bug.

 • Promowanie atrakcji turystycznych po obu stronach granicy – zarówno na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim z jez. Białym, jak i na Pojezierzu Szackim z jez. Świtaź, a także na samym Bugu.

 • Zwrócenie uwagi na zalety utworzenia przejścia granicznego Zbereże-Adamczuki, które umożliwia najkrótsze dotarcie do tych niezwykle atrakcyjnych turystycznie obszarów.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA.

 1. Spływ jest imprezą otwartą, mogą w nim uczestniczyć turyści indywidualni lub grupy klubowe, których liczebność powinna być uzgodniona z organizatorem.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką uprawnionych opiekunów dorosłych.

 3. Spływ jest imprezą o małym stopniu trudności i uciążliwości co umożliwia udział osób z niewielkim doświadczeniem w turystyce kajakowej.

 4. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia oraz sprawność fizyczna umożliwiające kilkugodzinny udział w imprezie.

 5. Obowiązkiem uczestników jest korzystanie z kamizelek ratunkowych i asekuracyjnych.

 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości.

 7. Organizatorzy zalecają posiadanie odpowiednio zabezpieczonego przed zamoczeniem ekwipunku, w tym zapasową odzież.

 8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, zasad kulturalnego zachowania, udzielania pomocy słabszym i mniej doświadczonym, a przede wszystkim przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie.

 9. Podczas spływu (od jego otwarcia do rozwiązania) uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Komandora Spływu i innym upoważnionym osobom funkcyjnym. Dotyczy to w szczególności przestrzegania bezpieczeństwa, realizacji programu imprezy i norm zachowania oraz zasad przebywania na wodach granicznych.

 10. Przed rozpoczęciem spływu uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności – deklaracji, która stanowi potwierdzenie znajomości regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania wraz z warunkami uczestnictwa.


 

III. ŚWIADCZENIA

 1. Ubezpieczenie NNW (tylko dla obywateli Unii Europejskiej.)

 2. Miejsce w kajaku organizatora, wiosło i kamizelka.

 3. Opieka przewodnika.

 4. Ognisko i posiłek (kiełbaska, grochówka) na zakończenie spływu.

 5. Transport uczestników na miejsce rozpoczęcia spływu.


 

IV. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Zgłoszenia na spływ przyjmuje organizator techniczny:

Centrum Turtstyki Aktywnej

KaJaKi 4u & Okuninka.info

22-200 Włodawa ,Baza/Biuro – Włodawa ul. Przemysłowa 3

 

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzyskania informacji o wolnych miejscach.

 

 1. W celu rezerwacji miejsca na e-mali: kajaki4u@o2.pl należy wysłać formularz zgłoszeniowy.

  Formularz-rezerwacji EDD 2016 – POBIERZ

 2. Przyjmowanie zgłoszeń następować będzie do wyczerpania limitu miejsc, lecz nie później niż do 11 sierpnia 2016 r.

 3. Wpisowe w wysokości 75 zł od osoby należy wpłacić na konto:

 

Centrum Turystyki Aktywnej „Kajaki 4u”

mBank 55 1140 2004 0000 3402 3374 9098

Tytuł wpłaty : „spływ kajakowy„EDD 2016”

 

Rezerwacja jest ważna po zaksięgowaniu wpisowego na koncie.

 

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie, w terminie po 11 lipca 2016 r. wpisowe nie podlega zwrotowi. Nie przewiduje się dodatkowych zapisów bez uprzedniej rezerwacji, możliwe jest jedynie zastępstwo w miejsce rezerwacji.

Wszelkie dodatkowe informacje pod nr.tel 505 514 813 lub na stronie internetowej www.splywybugiem.eu

 

V. PROGRAM SPŁYWU

 1. do godz. 9:00 – zbiórka uczestników w miejscowosci Orchówek (parking przy kościele)

 2. godz. 9:00 –9;30 – weryfikacja uczestników, przejazd busami organizatorów na miejsce startu do Zbereża.

 3. godz. 9:30 -10:00 – wydawanie sprzętu, instruktaż.

 4. godz. 10:00 spływ na odcinku :

Zbereże – Wołczyny – Sobibór – Dubnik (trójstyk granic)

Długość ok 22km czas spływu ok 5 godz.

Wodowanie kajaków w miejscowości Zbereże w miejscu przejścia granicznego z okazji Europejskich Dni Dobrosasiedztwa. Spływ bardzo malowniczym odcinkiem rzeki Bug miejscami z bardzo wysokim urwistym brzegiem , krótka ok 30 minutowa przerwa na tak zwanym „Trójstyku granic” w miejscu gdzie łączą się granice Polski, Ukrainy i Białorusi. Atrakcją na tej trasie są również pozostałości mostu kolejowego z XIXw na lini Chełm-Brześć.

 1. ok godz. 16:00 Koniec spływu w na „Trójstyku granic”, gdzie w altanie odbedzie się ognisko z pieczeniem kiełbasek. (grochówka lub żurek  ,kiełbaski, pieczywo, oraz dodatki zapewnia organizator),oraz rozdanie certyfikatów uczestnictwa w spływie.

 

 1. Ok godziny 18:00 zakończenie imprezy odwiezienie uczestników na parking do pozostawionych samochodów.

 

ZAPRASZAMY